Översättning av en artikel i den ryska nättidningen Kurier-Media

om tävlingen

”VIII All Russian Composers Competition named after Andrey Petrov”


Originalartikel: http://kurier-media.ru/articles/53786/

 

Andrej Petrov-festivalen

Den 19 september ägde den åttonde allryska kompositionstävling uppkallad efter Andrej Petrov rum i Sankt Peterburgfilharmonins stora sal. Där presenterades de tävlande kompositörernas bästa verk, utvalda av juryn i ett tidigare skede.

Åttonde allryska kompositionstävlingen uppkallad efter Andrej Petrov genomfördes mellan juni och september 2014 i kategorin Symfonisk musik. Tävlingen hölls i tre omgångar. Samtliga deltagande kompositörer i tävlingen presenterade sina verk anonymt). Organisationskommittén tog emot 120 symfoniska verk från 40 ryska städer och byar, samt 7 länder: Belarus, Italien, Kanada, Ukraina, Sverige, Estland och Japan.

Första och andra omgången av tävlingen hölls under juni och juli i Sankt Petersburg. Genom resultatet av juryns omröstning steg sex finalister fram till finalen.

Den tredje avslutande finalomgången gick av stapeln i Sankt-Peterburgfilharmonins stora sal den 19 september 2014 där de utvalda verken framfördes i en konsert öppen för allmänheten. I konserten deltog: Akademiska Symfoniska Orkestern (konstnärlig ledare och chefsdirigent – Sovjetunionens folkartist Aleksandr Dmitriev), dirigenten och Ryska Federationens hedersartist Arkadij Steinlucht samt solisterna Aleksej Ludwig (altfiol) samt den norske saxofonisten Rolf-Erik Nyström.

Vinnarna 2014:

1a plats – Igor Druch, ”Betelgeuse”, Fantasmagoria för stor symfoniorkester (Sankt-Petersburg)

2a plats – Katarina Leyman, ”King of Clouds”, (Sverige)

3e plats – Nurulla-Khoja Farangis, ”Concerto for Saxophone and Sinfonietta”, (Kanada).

Publikpriset

Elmir Nizamov, ”Nebesnoje dvizjenije” (Himmelsk rörelse), Kazan.

Diplomvinnarna 2014:

Alina Pozorova, ”Svobodnoje padenije” (Fritt fall), Moskva

Elmir Nizamov, ”Nebesnoje dvizjenije” (Himmelsk rörelse), Kazan

Artur Babel, ”Concerto for viola and orchestra”, Sankt-Petersburg


Den allryska tävlingen till Andrej Petrovs minne skapades av Sankt-Peterburgs kompositörsförbund under åren 2006-2007 ur viljan att föreviga minnet av dess mångåriga ordförande Andrej Petrov, en av de framträdande aktörerna inom rysk musik.

Tävlingens grundläggande uppgift är att stödja den seriösa konsten, att engagera sig i en värld av högre musik och en bred lyssnarkrets i Ryssland, att attrahera unga till att delta passivt och aktivt i festivalarrangemang, att introducera nya kompositörers namn samt att bevara och propagera för den ryska kompositörsskolans arv. Tävlingens landsomfattande betydelse ligger framför allt i skapandet och förstärkandet av en positiv bild av Sankt-Petersburg som Rysslands norra huvudstad. Detta bevarande och utvecklande av rysk nationalkultur, och dess inneboende traditionella, kulturhistoriska, spirituella och moraliska värden, syftar utan tvekan till formandet och lärandet av kultur och tolerans i det ryska multietniska samhället. Festivalens och tävlingens absolut viktigaste uppgift är dock att introducera spirituella och moraliska värden och att propagera för klassiska litteratur-, konst- och musikideal och dess omställning till den moderna storstaden. Det bidrar även till att bevara och utveckla Sankt-Petersburgs historiska och kulturella arv samt att utvidga och fördjupa den ryska befolkningens och invånare i andra länders kunskaper om Sankt-Petersburg och Ryssland.

Tävlingen och festivalen bidrar till den viktiga uppgiften att med såväl belysning av evenemangen i massmedier som med det stora antalet evenemang i olika format, vilka är skräddarsydda för olika målgrupper av potentiella tittare, lyfta fram och stödja talangfulla kompositörer, poeter och artister från Ryssland och länder från när och fjärran samt att ge musikkonsten spridning till så många musikälskare som möjligt och denna konstforms pionjärer samt belysa detta i massmedia.


Inom ramen för tävlingen och festivalen framförs musik av Andrej Petrov och andra kända samtida ryska kompositörer. Dessutom introduceras musik av unga talangfulla kompositörer, såväl som tidigare vinnare av tävlingen. I samband med tävlingen sker dessutom ett utbyte mellan länders olika konstnärliga förmågor i samband med konserterna: tävlingar och konserter för barn, masterclasses, foto- och konstutställningar, möten mellan kompositörernas familj och kollegor, retrospektiv samt dokumentärfilmer med Andrej Petrovs musik.

I juryn ingick:

Ordförande – Azerbadjans folkartist, professor Alizade Frangis

Leonid Desjatnikov – kompositör, Ryska Federationens hederskonstnär

Aleksandr Kneifel – kompositör, Ryska Federationens hederskonstnär

Valerij Platonov – dirigent, Ryska Federationens hederskonstnär

Anatolij Koroljov – kompositör

Aleksandr Popov – kompositör

Aleksandr Radilovitj – kompositör

Vladimir Tarnopolskij - kompositör

Finalisterna utses till vinnare (laureat) eller diplomvinnare och tilldelas särskilda diplom och medaljer. Dessutom ges de vinnande verken ut på CD och prispengar delas ut:

Andra pris och utnämnande till pristagare (laureat) – 200 000 rubel

Tredje pris och utnämnande till pristagare (laureat) – 100 000 rubel

Tre diplomvinnare och utnämnande till detta – 35 000 rubler var

De vinnande verken framförs inte bara inom ramen för tävlingen, utan också vid konserter på den allryska festivalen till Andrej Petrovs minne.