first performance by Henrik Johansson,

Stacken, Nalen, Stockholm 2006-10-19


at the concert ”Uruppförandeklubben i samarbete med SAMI presenterar Färsk Musik”

copyright 2014 Katarina Leyman

Intrigen

for flute


  1. I.Monolog


2006