Concerto for Orchestra: An Odyssey


2015-- 2*2*2*2* 4231 12 1 str, cel 


Durata ca. 30 min


Publisher: SMICbeställningsverk av NorrlandsoperanNorrlandsoperans symfoniorkester under ledning av Daniel Cohen


26 november 2014 Norrlandsoperans konsertsal, Umeå

Det verk som uruppförs denna afton är en halvtimmeslång konsert för orkester i en sats, där man ändå kan urskilja två ungefär lika långa huvudpartier. Om man så önskar kan man urskilja flera partier som avskiljs av en sorts tomhet i väntan på en ny värld. Hela verket hålls dock samman av en besläktad tematik. I det första partiet drivs musiken framåt i en tydlig rytmisk och harmonisk riktning. De olika delarna rör sig inom och genom olika energi- och känslotillstånd. Det börjar med en stillsam klang som bryts av slagverksattacker och drivs vidare av hela orkesterns rytmiska lek – en skenbart lugn yta under vilken äventyret oroar. En hög ton leder över till en romantiskt behaglig värld, som kanske är verkets höjdpunkt.


Den andra huvuddelen är mer statisk och tydligt strukturerad. Här finns såväl dramatik som avspänning. Musiken stannar av och glesnar innan den går in i en epilog. Man kan tänka sig verket som en resa som rymmer både ljus och mörker, kanske ut i ett oändligt universum, eller någon annanstans där man inte varit tidigare. Det handlar mer om hur den ensamma resenären upplever det oändliga och onåbara än om beskrivning av omgivningarna.

Den lyssnare som senast hörde uruppförandet av Katarina Leymans Klarinettkonsert kommer att märka att de ljusa träblåsinstrument och stråkar som där var dominerande, nu har fått lämna över till lägre register.

Om Concerto for Orchestra: An Odyssey


I tre år har hon lärt känna NorrlandsOperans Symfoniorkester. Nu tar hustonsättaren Katarina Leyman avsked med Konsert för orkester – en resa in i en orkesters alla gömslen där hon utforskar de olika instrumentens karaktärer och klangvärldar.

Efter bland annat symfonin Transient Skies (flyktiga skyar) och klarinettkonserten Verdure (grönska) är det nu dags för en konsert för orkester. Katarina Leyman tar lyssnarna med på en resa in i orkestern där fokus skiftar mellan olika sektioner och enskilda instrument får stiga fram och ta plats. Som hustonsättare har hon också arbetat just så, inifrån orkestern. Under en del repetitioner har hon suttit mitt i orkestern på podiet och lyssnat.

– Förutom det spännande formatet så är en viktig anledning till att jag vill göra just en konsert för orkester att jag lärt känna orkestern så bra och sett vad den kan göra. Det är en fantastiskt fin orkester som öppnar för alla möjligheter, säger Katarina Leyman.

Ofta möter orkestrar en nutida tonsättares musik bara några enstaka gånger. Det gör det svårt för musikerna att lära känna ett nytt tonspråk på det sätt som nu varit möjligt.

Formatet att använda sig av hustonsättare är på alla sätt enormt lyckat anser hon.

– Att som tonsättare under en så här lång period få arbeta och utvecklas tillsammans med en riktigt bra orkester är en fantastisk möjlighet och förmån – en oförglömlig resa.

Lyssna på SoundCloud

copyright 2017 Katarina Leyman